Vyhledávání v obchodě

 

Knihy, učebnice, testy a další

Přípravné kurzy

Jazyky

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Jak u nás nakupovat?

Jak objednávat?

Informace ke knihám a kurzům
seminarky@kampomaturite.cz
Mobil: +420 606 411 115
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7
Zpět na seznam

PSÝCHÉ MATRIX REALITA - hledání dimenzí reality očima psychologa

PSÝCHÉ MATRIX REALITA Autor: Vladislav Šolc
Nakladatel: AMOS
Vazba: Brožovaná
Rozsah: 190 B4
Typ: populárně naučná učebnice
Hodnocení serveru: * * * * *

Matrix, Psýché, Realita je také jedinečnou učebnicí vývojové psychologie. Autor v ní netradiční formou ukazuje, co je to duševní vývoj a jaké je nebezpečí, když vývoj ustrne. Tyto problémy Vladislav pojímá z pohledu analytické (jungovské) psychologie, oboru, ve kterém je odborníkem.

Vladislav Šolc je psycholog. Vystudoval klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2003 působí v USA, Milwaukee, kde pracuje jako soukromý psychoterapeut a také jako psycholog v centru závislosti v USA (Wisconsin). Je členem Institutu C.G.Junga v Chicagu (Illinois), kde se připravuje na jungovského analytika.

Matrix je opět tady! Vladislav si vzal pod drobnohled známý kultovní film, aby v něm našel odpovědi na otázky filmem nezodpovězené. Ano, kniha Matrix, Psýché, Realita zaručeně čtenáři nabídne psychologickou a filozofickou analýzu "matrixu, ve kterém žijeme". Četba knihy je, bez nadsázky, shlédnutím čtvrtého dílu filmu!

Jastli Vás zaujal film, a jestli ve Vás otevřel touhu po poznání, pak tato jedinečná kniha je určena právě Vám. Kniha je nejen pro ty, co je zaujal film, ale také pro ty, kteří si kladou hlubinné otázky po smyslu života, existenci Boha či povinnosti, která plyne z bytí.

Pojďte se vydat s Neem na další cestu sebeobjevování.

Cena: 139 Kč (běžná cena 180 Kč) - Skladem (doručení do tří dnů) Objednat

Psycholog prof. PhDr. Milan Nakonečný o knize :

Kniha soukromého slovenského psychoterapeuta, pracujícího doma i v zahraničí, prozrazuje, že její autor je úzce orientován na analytickou psychologii C.G. Junga (je ostatně členem Institutu C.G. Junga v Chicagu) a je v ní, tak říkajíc doma. Jeho kniha byla inspirována filmem Matrix a její „tekutý charakter“, který jí připsal psycholog M. Mauer v anotaci na desce knihy, znamená, že kniha „obtéká kolem ústřední myšlenky“ výše zmíněného filmu. Tento, kdysi americký filmový bestseller z oblasti sci-fi, jak je známo, podává příběh lidí, s mozkem udržovaným v artificiálním světě počítačového systému, aby z nich mohla být odčerpávána energie těmi, kdož je ovládají a jsou na této jejich energii životně závislí. Autorovi je Matrix symbolem „zla, hříchu, nevědomosti, zatmění mysli a úpadku člověka“ a hledá hlubinně psychologické aspekty tohoto příběhu., jeho situací a hrdinů. Nahlíží je s nepochybně širokou orientací v jungovské psychologii, tj. s hlubokým vhledem do archetypálních základů fenoménů a protagonistů tohoto příběhu, který má nepochybně povahu novodobého mýtu, „jehož přesvědčivost spočívá v tom, že působí“. Autorovi to dává především možnost vytáhnout znovu na světlo staré i nové otázky, týkající se lidské psychiky v její interakci se životem, jako je vztah vědomí a nevědomí, problém svobody vůle, závislosti mysli na „matrici reality“ a další. Jungovský přístup mu umožňuje znovu a nově konfrontovat racionální a iracionální složky lidské psychiky, moderní „bezcitnou vědu“ s nekonvenčními formami poznávání, podat prohloubený vhled do podstaty vůle, ale i symbolu, znovu sledovat stezky směřující k hledání skutečnosti a další témata. Kromě obsáhlé a hutné, ale tím i poněkud nepřehledné předmluvy a doslovu, tvoří obsah knihy tři témata, vyjadřující současně její název: psýché, matrix a realita.

Obsah knihy, prozrazující mimořádně široce a hluboce erudovaného autora – u nepochybně výrazného reprezentanta jungovské analytické psychologie to nemůže být jinak – vyjadřuje úporné hledání reality a „psychoidních vazeb mezi subjektem a objektem“, subjektivním a nadosobním smyslem dění, odehrávajícího se ve světě duše, který není redukovatelný na fungování neuronových sítí. Je to vlastně jeden z prvních a ucelených impulsů k návratu k metafyzické psychologii, nutně doplňující poznatky psychologie empirické o filosofické hypotézy o tom, co je za tím, co zjišťuje přísná věda. Takové náročné a eruptivní dílo je ovšem spíše esejem či skicou, která nemůže být prosta diskutabilních problémů, ani protimluvů a nedozrálých idejí. Je to však dílo, které poukazuje na to, že předmět psychologického myšlení jde daleko za obzor vyznačený laboratořemi a dotazníky.

Autor se rozhodl pro vysoce sofistikovaný pohled na fungování lidské psychiky v souvislostech s existenciáliemi lidského života, rozšířenými o virtuální realitu. Avšak dané téma má i jinou polohu, patrně více společensko-historickou než psychologickou: filmový Matrix je také a to především, symbolem dnešního Západu, odvádějícího lidstvo do demoralizující kyberprostorové pseudokultury, aby v něm načerpalo svou „každodenní dávku emocí“, nutných pro relativně bezporuchové fungování v životním absolutnu tržních a mumraji lidských vztahů. Tak se kdysi bytostně žitá skutečnost, radosti a smutky, naděje i úzkosti, postupně transformují ve virtuální svět s imaginárním životem a falešným sebejá, s vyumělkovanými pocity a situacemi. Ale také, tak jako ve filmovém Matrixu jsou i zde a nyní takoví, kteří prozřeli tento lidskost korumpující mega-podvod a vzdorují jeho tlakům, kteří jsou připraveni postavit se proti pádu do vylhané „skutečnosti“, pochybných hodnot a novodobých lidových božstev.

 

 

Nabídku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s AMOS - Centrum vzdělávání, kde Vám ochotně poradí na seminarky@kampomaturite.cz.
© Seminarky.cz   © seminarky@kampomaturite.cz.
© KamPoMaturite.cz
Nastavení cookies