Vyhledávání v obchodě

 

Knihy, učebnice, testy a další

Přípravné kurzy

Jazyky

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Jak u nás nakupovat?

Jak objednávat?

Informace ke knihám a kurzům
seminarky@kampomaturite.cz
Tel.: +420 222 943 511
Mobil: +420 606 411 115
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7
Zpět na seznam

Úvod do sociologie -Jan Jandourek

Úvod do sociologie Autor: Jan Jandourek
Nakladatel: Portál
Vazba: Brožovaná
Rozsah: 231 stran A5
Hodnocení serveru: * * * * *

Stručný úvod poslouží dobře každému, kdo potřebuje získat rychlou orientaci v sociálním dění a společenských problémech současnosti z hlediska sociologie. Knihu uvítejí především studenti společenskovědních předmětů na středních a vysokých školách.
Probírají se všechna důležitá témata - sociální jednání, socializace, skupina a společnost, politika, ekonomie, náboženství, kultura aj. Sociologie je rovněž představena jako vědní obor, který má svou metodologii a institucionální základnu a v jehož rámci existuje řada základních sociologických paradigmat a škol. Výklad je doplněn řadou příkladů a obrázků

Cena: 249 Kč Objednat Doporučit známému

Chcete vědět, o čem je sociologie?

 

 

U učebnic a učebniček o rozsahu cca 250 stran, které čtenáře uvádějí do sociologie, jsou dnes ve světě bez nadsázky tisíce. Kromě toho vycházejí každoročně desítky velkých akademických kompendií. A v této situaci přichází novinář, spisovatel a sociolog Jan Jandourek s knihou, která tuhle nekonečnou řadu chce ještě rozmnožit. Jaký ďábelský pud jej k tomu žene? Proč se "něco kloudného" raději nepřeloží? A zde asi právě leží vlastní motiv Jandourkův, vidím-li aspoň trochu do jeho sociologické duše. Překlady většinou odkazují na skutečnosti z jiných civilizačních okruhů, ze společností s jinými tradicemi a zvyklostmi, a stávají se tak pro "domorodého čtenáře" četbou spíše exotickou než instruktivní. Jandourek respektuje globalizovaný svět, pracuje nejen s odborným materiálem světové sociologie v časovém i prostorovém průřezu, ale i s příklady a ilustracemi, které dokládají podobnosti i zásadní rozdíly multikulturního světa; současně však nešetří aktuálními příklady ze společnosti české.
Po úvodních úvahách o smyslu oboru, náčrtu dějin sociologie (neopomíjí sociologii českou) a charakteristice základních sociologických směrů přechází k výkladu socializace (jak se člověk stává sociální bytostí), k defektům socializace (deviantní chování) a k sociální kontrole, skupinové a třídní diferenciaci společnosti. Vysvětluje pojmy genderu a sexuality v jejich podobnosti i kulturní odlišnosti. Zkoumá fenomén moci - politické i ekonomické, tohoto "osudu naší doby" - a uzavírá kapitolami o náboženství, kultuře a ekologicko-demografických činitelích formujících náš současný svět.
Strukturou se Jandourkova kniha neliší od standardních učebnic (to je její přednost, učebnice nemají a nemohou být příliš originální), způsobem výkladu je v některých kapitolách nápaditější, než je obvyklé, a zejména - pracuje s příklady z krásné literatury, ze života, z tisku, z rozhovorů namátkou zaslechnutých... To ji činí živou a čtivou, jak se ostatně od spisovatele sluší. A žádné takzvané kontroverzní téma není pominuto - ani spor o trest smrti, ani pozitivní diskriminace, ani Parkinsonovy zákony, ani fenomén nezaměstnanosti. Nejde přirozeně o hluboké a detailní rozbory - k nim jsou monografie. Jde o to, aby čtenář pochopil, že některé věci, které se vzpírají zdravému rozumu, lze vysvětlit sociologickými prostředky. A naopak: to, "co každý ví", lze ukázat v neobvyklém světle sociologického vědění. Jandourkova příručka však při veškeré své stručnosti nic podstatného neopomíjí. I když - a i to pokládám spíše za pozitivum než za zápor - nijak nepředimenzovala fenomény úplně či zčásti nové: multimédia, masovou kulturu, negativa spotřební společnosti a podobně. Zachovává si zdravou distanci vůči tématům, o nichž autor asi předpokládá, že jsou spíše daní dobové módě než povinným poplatkem vědě. Hledat "mouchy" nemá zde smysl, to je věc posouzení profesionálně odborného.
Ocenit je nutno odvahu, kterou neměl nikdo z koryfejů sociologie - napsat jednoduchou příručku "sociologie pro nesociology" či pro sociology-amatéry a sociology-začátečníky. Po úspěšné elementární, ale "neúplné" učebnici Jana Kellera z počátku 90. let bylo informační vakuum, pomineme-li komiksovou Sociologii (vydanou v roce 2002 také v Portálu), Jandourkovou knihou vhodně zaplněno.
Chce-li tedy zájemce vědět o sociologii opravdu více než jen to, že nabízí koláče sledovanosti, preference politických stran nebo žebříčky popularity (neboť i to je sociologie), pak je vám možné Jandourkovu knihu odpovědně doporučit.
A poznámka na závěr. Zdálo-li by se pozornému čtenáři, že jde o střet zájmů, píšeli tiskovina, v níž je Jandourek zaměstnán, pozitivně o jeho knize, pak chci pouze konstatovat, že vím, jaká etická pravidla platí ve vědě, a že je plně respektuji. Platí-li i v jiných oblastech našeho života, to nechť posoudí čtenář Jandourkovy knihy - i o tom je tam řeč.

 

Miloslav Petrusek
Autor je profesorem sociologie na Univerzitě Karlově
Recenze vyšla 31.1.2004 v Mladé frontě Dnes (příloha Civilizace)

 

Doporučte kamarádovi
: :
Nabídku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s AMOS - Centrum vzdělávání, kde Vám ochotně poradí na seminarky@kampomaturite.cz.
© Seminarky.cz   © seminarky@kampomaturite.cz.
© KamPoMaturite.cz